powiązane postyDon't copy! Zakaz kopiowania! All photos belong to KIMAR PRO ART Company. Copyright © 1997-2018 KIMAR PRO ART.
polub nas
i uzyskaj rabat

Regulamin obowiązujący do 24.12.2014 r.

§1. Właścicielem Sklepu Internetowego marmurowe.pl jest firma KIMAR PRO ART.
NIP: 1181100271, REGON:012681775
Użytkownikiem serwisu może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i zapoznała się z regulaminem.
Użytkownik może zarejestrować się w serwisie, wypełniając specjalny formularz, co prowadzi do stworzenia konta użytkownika, które pozwala w pełni korzystać z serwisu, w szczególności – ze specjalnych ofert skierowanych do użytkowników zarejestrowanych, możliwości śledzenia stanu realizacji zamówień, i innych.

Rejestracja konta użytkownika w serwisie jest dobrowolna oraz bezpłatna. Nie jest ona konieczna do standardowego użytkowania serwisu, a w szczególności do składania i realizacji zamówień. W serwisie mogą zostać dodane usługi dodatkowe, które będą dokładnie opisywane.

Konto Użytkownika może zostać zablokowane lub usunięte bez wcześniejszych uprzedzeń, jeżeli Właściciel (Administrator) stwierdził nadużycie regulaminu.
Usuwając dane Użytkownika Właściciel usuwa wszystkie jego dane zawarte w bazie danych.

§2. Strony transakcji

1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym marmurowe.pl, zwaną dalej Nabywcą, jest
pełnoletnia osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług sklepu internetowego marmurowe.pl
2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego marmurowe.pl, zwaną dalej Sprzedawcą, jest właściciel Sklepu marmurowe.pl.

§3. Bezpieczeństwo transakcji zawieranych drogą elektroniczną

Wszystkie transakcje zawierane drogą elektroniczną są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz. 883.).
Dane osobowe podane przez użytkownika w celu realizacji transakcji, są przechowywane na zabezpieczonym serwerze, na wydzielonym koncie. Dane podawane przez użytkownika podczas realizacji płatności on-line są chronione przez specjalistyczne serwisy obsługujące płatności.

§4. Oferta sklepu

1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet mogą być produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW Sklepu Internetowego marmurowe.pl w chwili składania zamówienia.
2. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
3. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i posiadają wymagane atesty i zezwolenia dopuszczające do obrotu na terenie Polski.
4. Zawartość Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
5. Sklep marmurowe.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów, jednocześnie uchylając się od odpowiedzialności za zawartość zdjęć i rysunków produktów.
6. Zdjęcia prezentujące produkty będące w ofercie sklepu marmurowe.pl mają charakter poglądowy i mogą nie oddawać w całości rzeczywistego wyglądu produktu ani nie pokazywać wszystkich szczegółów. Pracownicy Sprzedawcy są gotowi do odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wyglądu produktów jak i ich parametrów technicznych i innych cech, a w razie konieczności, do zapewnienia zdjęć lub rysunków, które mogłyby te wątpliwości rozwiać.
7. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
8. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym marmurowe.pl przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.

§5. Zamawianie towarów

1. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym marmurowe.pl odbywa się poprzez dodawanie artykułów do „koszyka” oraz wypełnienie standardowego formularza zamówienia w sklepie internetowym wraz z wymaganymi danymi kontaktowymi.
2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu, w celu realizacji transakcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz. 883.

§6. Potwierdzanie i realizacja zamówień

1. Każde zamówienie składane w sklepie internetowym marmurowe.pl zostanie potwierdzone przez pracownika sklepu wraz ze szczegółami dokonanego zamówienia oraz dalszą instrukcją dotycząca czynności, jakie Klient powinien wykonać, aby uwiarygodnić swoje zamówienie w ciągu dwóch dni roboczych od złożenia zamówienia. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo anulowania zamówienia a ewentualne dane osobowe zostaną usunięte z bazy danych.
2. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikającego np. z winy Nabywcy (błędny numer telefonu, brak odpowiedzi zwrotnej na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail), złożone zamówienie zostaje anulowane, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte z bazy danych sklepu.
3. Dostawa towaru, który znajduje się na stanie magazynowym Sprzedawcy, następuje w ciągu do 5 dni roboczych od daty zamówienia. Dostawa towarów na specjalne zamówienie klienta będzie realizowana w indywidualnie ustalanych terminach.
4. W przypadku złożenia przez Nabywcę zamówienia na towary nietypowe lub o wysokiej wartości, Sprzedawca może, w procesie potwierdzenia zamówienia, zażądać wpłaty zaliczki na poczet realizacji zamówienia lub przedpłaty pełnej wartości zamówienia, co będzie zaznaczone w warunkach realizacji zamówienia. Przedpłata taka będzie udokumentowana fakturą VAT, wystawioną przez Sprzedawcę.
5. Złożenie zamówienia wraz z akceptacją warunków realizacji zamówienia przez Nabywcę, jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego marmurowe.pl do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.

§7. Formy płatności

1. Płatność gotówkowa przy odbiorze towaru
2. Przelew całościowy lub częściowy przed dostawą towaru, na podstawie zaakceptowanych przez Nabywcę warunków realizacji zamówienia, w których będzie wyszczególniony zamówiony towar, jego wartość, termin realizacji oraz podane będą wszystkie dane firmy Sprzedającego, niezbędne do realizacji przelewu. Sprzedawca, niezwłocznie po zarejestrowaniu przelewu w odpowiedniej wartości na koncie bankowym, przystąpi do realizacji zamówienia. W tytule przelewu Nabywca podaje numer zamówienia. Na prośbę Nabywcy Sprzedawca zobowiązuje się do przesłania drogą internetową dokumentu w formacie PDF lub skanu faktury pro-forma.
3. Płatność kartą kredytową.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.


4. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

§8. Transport i dostawa towarów

1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym marmurowe.pl realizowane są na terytorium całego kraju i dotyczą wybranego asortymentu.
2. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, jeżeli parametry produktu na to pozwalają:
• odbiór osobisty z magazynu Sprzedawcy
• przesyłka kurierska firmą spedycyjną. Koszt dostawy określa cennik firmy kurierskiej dostarczającej towar i szacowany jest automatycznie na podstawie wagi i ilości przy składaniu zamówienia a następnie potwierdzany przez sprzedawcę i przedstawiane Nabywcy do akceptacji.
3. W przypadku towarów o dużych formatach Sprzedający zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobu dostawy. Materiały o dużych formatach, np. 60x90cm, 60x120cm, 65x220cm i większych tylko odbiór osobisty z naszego magazynu przy ul. Warszawskiej 206, Latchorzew; 05-082 Stare Babice koło Warszawy.
4. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej, spedycyjnej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
5. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki z zamówieniem lub uszkodzeniem towaru, Kupujący powinien w obecności przewoźnika spisać protokół reklamacyjny na oryginalnym druku firmy spedycyjnej oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie pracownika sklepu
marmurowe.pl. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie"

§9. Reklamacje, gwarancje, zwroty

1. W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia towaru. Ewentualne uszkodzenia zewnętrzne należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi, oraz skontaktować się z pracownikiem Sprzedawcy.
2. Każdy zakupiony towar w sklepie marmurowe.pl jest fabrycznie nowy.
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być przesłane pocztą lub e-mailem, z podaniem numeru dokumentu zakupu, dokładnym opisem usterki lub wady, a także zdjęciem papierowym lub cyfrowym, (jeżeli usterka lub wada jest możliwa do sfotografowania).
4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Sprzedawcę. Czas realizacji reklamacji może się wydłużyć w zależności od dostępności towaru w magazynie, o czym Nabywca będzie poinformowany drogą internetową lub telefoniczną.
5. Każda okładzina z kamienia naturalnego jest unikalna i inna. Wszystkie kamienie mają unikalny układ, wzór, rysunek żył. Układając
okładziny kamienne poziomo, pionowo itp. i na różnych wysokościach, uzyskujemy inne wrażenie. Rodzaj oświetlenia wpływa na wygląd naturalnego materiału kamiennego. Aby uzyskać optymalny efekt wizualno estetyczny, przed przyklejeniem do podłoża, materiały kamienne należy odpowiednio ułożyć względem innych.
Wszystkie okładziny kamienne, szczególnie te o naturalnej powierzchni należy delikatnie umyć, (najlepiej pod ciśnieniem), następnie wysuszyć przed układaniem.
Naturalna powierzchnia nawet idealnie wyszlifowanego kamienia ma też pory i różnej wielkości otwory. Ich ilość i wielkość wynika z charakterystyki danego kamienia. Wypełnienia ubytków, wzmocnienia żył po obu stronach materiałów kamiennych są normalne i niezbędne w niektórych materiałach.
Należy używać odpowiednich klejów i fug przeznaczonych do kamienia naturalnego.
Zalecana jest impregnacja kamienia w celu uniknięcia ewentualnego zaplamienia w trakcie jego użytkowania. Impregnujące środki chemiczne mogą wpływać na zmianę
kolorystyki i właściwości powierzchni kamienia.
W produktach wykonanych z kamienia naturalnego występują różnice w kolorze, wzorze, wyglądzie, fakturze, odcieniach kolorystycznych (nawet znacznych przechodzących w inny kolor) oraz rysunku poszczególnych elementów kamienia w skutek ich naturalnych właściwości i są dopuszczalne.
Jedna, pojedyncza próbka nie oddaje charakteru całości, należy traktować ją jako wskaźnik. Każda partia towaru różni się.
Zawarte na stronie www.marmurowe.pl zdjęcia i dane mają charakter poglądowy i nie są wiążące w zakresie koloru, kształtu, wykończenia i danych technicznych.
Zdjęcia mają charakter poglądowy w stosunku do produktów i eksponowanych w punktach handlowych wzorów.
6. Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje przez 10 dni (podstawa prawna art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy.
7. Powyższe prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
8. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie, wtedy gdy będzie odesłany w pełni kompletny, nieuszkodzony oraz nie noszący śladów używania, w oryginalnym opakowaniu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć w formie pisemnej wraz z numerem konta na jakie sklep ma zwrócić zapłatę. Zwracany towar należy odesłać na koszt Kupującego na adres siedziby Sprzedającego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie towaru w transporcie zwrotnym.
9. W ciągu siedmiu dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia powyższe wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopie faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, sklep marmurowe.pl dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

§10. Postanowienia końcowe

1. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin w formie publikowanej w dniu składania zamówienia.
2. Ewentualne niedogodności przy realizacji transakcji w sklepie internetowym rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, oraz w przypadku braku porozumienia, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz Sąd właściwy sprzedającego.
4. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu sklepu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń. Zmiany te będą publikowane na bieżąco na łamach serwisu. Po zmianie każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z nowym regulaminem. Jeśli go nie zaakceptuje, to powinien zaprzestać korzystania z serwisu jako Użytkownik i powiadomić o tym fakcie Właściciela, aby usunął jego konto.

§11. Polityka prywatności

Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego marmurowe.pl są zastrzeżone.
Dozwolone jest pobieranie materiałów będących integralną częścią serwisu pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw wynikających z rejestracjiznaków towarowych należących do marmurowe.pl. Bez uprzedniej zgody marmurowe.pl. żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana w jakikolwiek inny sposób.

Rejestracja w naszym sklepie internetowym jest równoznaczna ze zgodą na otrzymywanie informacji ze sklepu marmurowe.pl poprzez pocztę elektroniczna.
Osoba, która zarejestrowała się w sklepie marmurowe.pl, po wyrażeniu zgody, może być informowana o działalności i ofercie sklepu.
Podobnie jak w przypadku wielu innych sklepów internetowych, korzystanie z marmurowe.pl wymaga podania niektórych danych osobowych. Ma to związek z utworzeniem konta sklepowego (zalogowaniem się), realizacją zamówienia bez posiadania konta lub zapisaniem się do newslettera. Wszelkie dane podawane przez klientów sklepu podczas rejestracji są wykorzystywane wyłącznie do realizacji złożonego zamówienia.

Firma KIMAR PRO ART (właściciel sklepu marmurowe.pl) nie udostępnia oraz nie sprzedaje danych osobowych swoich klientów innym firmom ani osobom trzecim.
Zapewniamy klientom pełne bezpieczeństwo podanych przez nich informacji. Dostępdo naszej b azy danych mają tylko upoważnieni pracownicy marmurowe.pl.
Informacje otrzymane od klientów wykorzystujemy wyłącznie do celów związanych z działalnością sklepu: realizacji zamówień lub wysyłania newslettera. Jedynie w uzasadnionych przypadkach wykorzystujemy je do nawiązywania kontaktu z klientem (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia).

Sklep marmurowe.pl wykorzystuje nowoczesne technologie do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu przez użytkowników z naszego serwisu. W szczególnych przypadkach uzyskane informacje mogą posłużyć do sporządzania zbiorczych zestawień statystycznych, ujawnianych osobom trzecim. Wspomniane zestawienia obejmują najczęściej informacje dotyczące oglądalności serwisu i nie zawierają żadnych danych, dzięki którym można by było zidentyfikować jakąkolwiek osobę zarejestrowaną w marmurowe.pl i korzystającą z usług naszego sklepu.

Po zalogowaniu się, można w każdej chwili zmienić lub usunąć wszystkie dane przypisane do konta założonego w marmurowe.pl. Można również poprosić o wprowadzenie zmian obsługę sklepu pod numerem +48 (22) 722 03 62 +48 (22) 722 00 56. Każdy użytkownik, który założył konto w marmurowe.pl, może w dowolnym momencie poprosić o jego usunięcie. Konto zostanie skasowane natychmiast lub po zrealizowaniu ewentualnych wcześniejszych zamówień. Wszystkie dane zostaną usunięte z bazy danych, w tym również adres e-mail. Odtworzenie konta nie będzie możliwe. Konto można ponownie założyć wprowadzając od nowa wszystkie dane.

Jeżeli zdecydujesz się na korzystanie z usług marmurowe.pl to znaczy, że zgadzasz się z zasadami „polityki prywatności” zawartymi na tej stronie.
Zastrzegamy sobie również prawo do wprowadzania zmian w „polityce prywatności” sklepu marmurowe.pl.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące „polityki prywatności”, skontaktuj się z nami: Kimar Pro Art

Regulamin obowiązujący od 25.12.2014 r.

§1. Właścicielem Sklepu Internetowego marmurowe.pl jest firma KIMAR PRO ART.
NIP: 1181100271, REGON:012681775
Użytkownikiem serwisu może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i zapoznała się z regulaminem.
Użytkownik może zarejestrować się w serwisie, wypełniając specjalny formularz, co prowadzi do stworzenia konta użytkownika, które pozwala w pełni korzystać z serwisu, w szczególności – ze specjalnych ofert skierowanych do użytkowników zarejestrowanych, możliwości śledzenia stanu realizacji zamówień, i innych.

Rejestracja konta użytkownika w serwisie jest dobrowolna oraz bezpłatna. Nie jest ona konieczna do standardowego użytkowania serwisu, a w szczególności do składania i realizacji zamówień. W serwisie mogą zostać dodane usługi dodatkowe, które będą dokładnie opisywane.

Konto Użytkownika może zostać zablokowane lub usunięte bez wcześniejszych uprzedzeń, jeżeli Właściciel (Administrator) stwierdził nadużycie regulaminu.
Usuwając dane Użytkownika Właściciel usuwa wszystkie jego dane zawarte w bazie danych.

§2. Strony transakcji

1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym marmurowe.pl, zwaną dalej Nabywcą, jest
pełnoletnia osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług sklepu internetowego marmurowe.pl
2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego marmurowe.pl, zwaną dalej Sprzedawcą, jest właściciel Sklepu marmurowe.pl.

§3. Bezpieczeństwo transakcji zawieranych drogą elektroniczną

Wszystkie transakcje zawierane drogą elektroniczną są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz. 883.).
Dane osobowe podane przez użytkownika w celu realizacji transakcji, są przechowywane na zabezpieczonym serwerze, na wydzielonym koncie. Dane podawane przez użytkownika podczas realizacji płatności on-line są chronione przez specjalistyczne serwisy obsługujące płatności.

§4. Oferta sklepu

1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet mogą być produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW Sklepu Internetowego marmurowe.pl w chwili składania zamówienia.
2. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
3. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i posiadają wymagane atesty i zezwolenia dopuszczające do obrotu na terenie Polski.
4. Zawartość Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
5. Sklep marmurowe.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów, jednocześnie uchylając się od odpowiedzialności za zawartość zdjęć i rysunków produktów.
6. Zdjęcia prezentujące produkty będące w ofercie sklepu marmurowe.pl mają charakter poglądowy i mogą nie oddawać w całości rzeczywistego wyglądu produktu ani nie pokazywać wszystkich szczegółów. Pracownicy Sprzedawcy są gotowi do odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wyglądu produktów jak i ich parametrów technicznych i innych cech, a w razie konieczności, do zapewnienia zdjęć lub rysunków, które mogłyby te wątpliwości rozwiać.
7. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
8. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym marmurowe.pl przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.

§5. Zamawianie towarów

1. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym marmurowe.pl odbywa się poprzez dodawanie artykułów do „koszyka” oraz wypełnienie standardowego formularza zamówienia w sklepie internetowym wraz z wymaganymi danymi kontaktowymi.
2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu, w celu realizacji transakcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz. 883.

§6. Potwierdzanie i realizacja zamówień

1. Każde zamówienie składane w sklepie internetowym marmurowe.pl zostanie potwierdzone przez pracownika sklepu wraz ze szczegółami dokonanego zamówienia oraz dalszą instrukcją dotycząca czynności, jakie Klient powinien wykonać, aby uwiarygodnić swoje zamówienie w ciągu dwóch dni roboczych od złożenia zamówienia. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo anulowania zamówienia a ewentualne dane osobowe zostaną usunięte z bazy danych.
2. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikającego np. z winy Nabywcy (błędny numer telefonu, brak odpowiedzi zwrotnej na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail), złożone zamówienie zostaje anulowane, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte z bazy danych sklepu.
3. Dostawa towaru, który znajduje się na stanie magazynowym Sprzedawcy, następuje w ciągu do 5 dni roboczych od daty zamówienia. Dostawa towarów na specjalne zamówienie klienta będzie realizowana w indywidualnie ustalanych terminach.
4. W przypadku złożenia przez Nabywcę zamówienia na towary nietypowe lub o wysokiej wartości, Sprzedawca może, w procesie potwierdzenia zamówienia, zażądać wpłaty zaliczki na poczet realizacji zamówienia lub przedpłaty pełnej wartości zamówienia, co będzie zaznaczone w warunkach realizacji zamówienia. Przedpłata taka będzie udokumentowana fakturą VAT, wystawioną przez Sprzedawcę.
5. Złożenie zamówienia wraz z akceptacją warunków realizacji zamówienia przez Nabywcę, jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego marmurowe.pl do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.

§7. Formy płatności

1. Płatność gotówkowa przy odbiorze towaru
2. Przelew całościowy lub częściowy przed dostawą towaru, na podstawie zaakceptowanych przez Nabywcę warunków realizacji zamówienia, w których będzie wyszczególniony zamówiony towar, jego wartość, termin realizacji oraz podane będą wszystkie dane firmy Sprzedającego, niezbędne do realizacji przelewu. Sprzedawca, niezwłocznie po zarejestrowaniu przelewu w odpowiedniej wartości na koncie bankowym, przystąpi do realizacji zamówienia. W tytule przelewu Nabywca podaje numer zamówienia. Na prośbę Nabywcy Sprzedawca zobowiązuje się do przesłania drogą internetową dokumentu w formacie PDF lub skanu faktury pro-forma.
3. Płatność kartą kredytową.
4. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

§8. Transport i dostawa towarów

1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym marmurowe.pl realizowane są na terytorium całego kraju i dotyczą wybranego asortymentu.
2. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, jeżeli parametry produktu na to pozwalają:
• odbiór osobisty z magazynu Sprzedawcy
• przesyłka kurierska firmą spedycyjną. Koszt dostawy określa cennik firmy kurierskiej dostarczającej towar i szacowany jest automatycznie na podstawie wagi i ilości przy składaniu zamówienia a następnie potwierdzany przez sprzedawcę i przedstawiane Nabywcy do akceptacji.
3. W przypadku towarów o dużych formatach Sprzedający zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobu dostawy. Materiały o dużych formatach, np. 60x90cm, 60x120cm, 65x220cm i większych tylko odbiór osobisty z naszego magazynu przy ul. Warszawskiej 206, Latchorzew; 05-082 Stare Babice koło Warszawy.
4. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej, spedycyjnej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
5. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki z zamówieniem lub uszkodzeniem towaru, Kupujący powinien w obecności przewoźnika spisać protokół reklamacyjny na oryginalnym druku firmy spedycyjnej oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie pracownika sklepu
marmurowe.pl. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie"

§9. Reklamacje, gwarancje, zwroty

1. W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia towaru. Ewentualne uszkodzenia zewnętrzne należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi, oraz skontaktować się z pracownikiem Sprzedawcy.
2. Każdy zakupiony towar w sklepie marmurowe.pl jest fabrycznie nowy.
3.
Zgodnie z kodeksem cywilnym Zgłoszenie reklamacyjne z tytułu rękojmi (obejmuje umowy konsumenckie i niekonsumenckie) powinno być przesłane pocztą lub e-mailem, z podaniem numeru dokumentu zakupu, dokładnym opisem usterki lub wady, a także zdjęciem papierowym lub cyfrowym, (jeżeli usterka lub wada jest możliwa do sfotografowania).
4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Sprzedawcę. Czas realizacji reklamacji może się wydłużyć w zależności od dostępności towaru w magazynie, o czym Nabywca będzie poinformowany drogą internetową lub telefoniczną.
5. Każda okładzina z kamienia naturalnego jest unikalna i inna. Wszystkie kamienie mają unikalny układ, wzór, rysunek żył. Układając okładziny kamienne poziomo, pionowo itp. i na różnych wysokościach, uzyskujemy inne wrażenie. Rodzaj oświetlenia wpływa na wygląd naturalnego materiału kamiennego. Aby uzyskać optymalny efekt wizualny i estetyczny, przed przyklejeniem do podłoża, materiały kamienne należy odpowiednio ułożyć względem innych.
Wszystkie okładziny kamienne, szczególnie te o naturalnej powierzchni należy delikatnie umyć, (najlepiej pod ciśnieniem), następnie wysuszyć przed układaniem.
Naturalna powierzchnia nawet idealnie wyszlifowanego kamienia ma też pory i różnej wielkości otwory. Ich ilość i wielkość wynika z charakterystyki danego kamienia. Wypełnienia ubytków, wzmocnienia żył po obu stronach materiałów kamiennych są normalne i niezbędne w niektórych materiałach.
Należy używać odpowiednich klejów i fug przeznaczonych do kamienia naturalnego.
Zalecana jest impregnacja kamienia w celu uniknięcia ewentualnego zaplamienia w trakcie jego użytkowania. Impregnujące środki chemiczne mogą wpływać na zmianę
kolorystyki i właściwości powierzchni kamienia.
W produktach wykonanych z kamienia naturalnego występują różnice w kolorze, wzorze, wyglądzie, fakturze, odcieniach kolorystycznych (nawet znacznych przechodzących w inny kolor) oraz rysunku poszczególnych elementów kamienia w skutek ich naturalnych właściwości i są dopuszczalne.
Jedna, pojedyncza próbka nie oddaje charakteru całości, należy traktować ją jako wskaźnik. Każda partia towaru różni się.
Zawarte na stronie
www.marmurowe.pl zdjęcia i dane mają charakter poglądowy i nie są wiążące w zakresie koloru, kształtu, wykończenia i danych technicznych.
Zdjęcia mają charakter poglądowy w stosunku do produktów i eksponowanych w punktach handlowych wzorów.

Wszystkie nasze produkty są jakości komercyjnej. Towar pierwszego gatunku na zamówienie dopłata ok. 200%.
6.
Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art.. 34 ust. 2 i art. 35. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje przez 14 dni (podstawa prawna Ustawa z 30 maja 2014r. o prawach praw konsumenta Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy.

Konsument ma prawo odstąpienia od umowy w wymienianym wyżej terminie, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Wraz z oświadczeniem klienta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.

Formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

KIMAR PRO ART PIOTR ZARĘBA

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA

LATCHORZEW, UL. WARSZAWSKA 206

02-085 STARE BABICE

kontakt@kimarproart.pl

Ja …............................................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej /ych rzeczy ….............................................................................................................................................................................................

numer dokumentu potwierdzający zakup........................................................................................................................................

Data zawarcia umowy …................................................................

Data odbioru....................................................................................

Imię i nazwisko …...........................................................................

Adres …...........................................................................................

Data …...........................................................................................

7. Powyższe prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

8. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie, wtedy gdy będzie odesłany w pełni kompletny, nieuszkodzony oraz nie noszący śladów używania, w oryginalnym opakowaniu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć w formie pisemnej wraz z numerem konta na jakie sklep ma zwrócić zapłatę.Zwracany towar należy odesłać na koszt Kupującego i adres siedziby Sprzedającego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie towaru w transporcie zwrotnym.

9. W ciągu czternastu dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia powyższe wymagania, zostaną zwrócone płatności dokonane przez Kupującego.

Zwrot pieniędzy będzie dokonany w taki sam sposób w jaki konsument zapłacił za towar.

§10. Postanowienia końcowe

1. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin w formie publikowanej w dniu składania zamówienia.

2. Ewentualne niedogodności przy realizacji transakcji w sklepie internetowym rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, oraz w przypadku braku porozumienia, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz Sąd właściwy sprzedającego.

4. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu sklepu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń. Zmiany te będą publikowane na bieżąco na łamach serwisu. Po zmianie każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z nowym regulaminem. Jeśli go nie zaakceptuje, to powinien zaprzestać korzystania z serwisu jako Użytkownik i powiadomić o tym fakcie Właściciela, aby usunął jego konto.